اگرت بزرگ

نام انگلیسی : Great White Heron

نام فرانسوی : Grande Aigrette

نام علمی (لاتین) : Egretta alba


چطور پیدایش کنیم :


88 سانتی*متر ؛ پرنده*ای است با پروبال سفید یمدست که از هر حواصیل یا اگرت سفید دیگری بزرگتر است .

گردنش خیلی دراز ، باریک و زاویه*دار می باشد و کاکل مشخصی ندارد . منقارش یا زرد یکدست و یا قسمتی از نوک آن سیاه است . پاهایش تماما سیاه مایل به سبز می باشد ( اگرت کوچک پنجه*های زرد رنگ دارد ) . در فصل زادوولد بخش بالایی پاها نارنجی مایل به صورتی است و پرهای شانه*اش رشد زیادی پیدا می کند و به صورت شنل آویخته*ای در می*آید که از حد دم ***** می*کند . حواصیل زرد و گاوچرانک مه در حال پرواز از دور سفید بنظر می آیند ، از این پرنده خیلی کوچکتر و به نسبت پرجثه*ترند .
زیستگاه :


ساحل دریاچه*ها و رودخانه*ها ، باتلاق*های کم گیاه و مرداب*های ساحلی . معمولا به صورت دسته*های پراکنده در نیزارهای انبوه زادوولد می کنند و به ندرت روی بوته*ها و یا درخت*ها آشیانه می سازند .
پراکندگی :


اگرت بزرگ پرنده ای ست که زمستان*ها از پراکندگی نسبتا زیادی برخوردار است و ممکن است به تعداد کم در ایران زادوولد کند .


منبع: وبسایت پرندگان ایران