مومیایی پرندگان با منقارهای پر از غذا در مصر/ احترام مشابه مصری ها برای انسان‌ها و حیوانات

بررسی‌های دانشمندان روی مومیایی یک پرنده ۲ هزار و ۵۰۰ ساله حقایق تازه‌ای از نگرش مصریان باستان بر حیوانات و نقششان در دنیای پس از مرگ را روشن کرد.به گزارش خبرگزاری فارس،‌ این بررسی‌ها که توسط گروهی از باستان‌شناسان کانادایی، امریکایی و مصری و با استفاده از تصاویر رایانه‌ای صورت گرفت نشان داد، مصریان باستان پیش از مومیایی کردن پرندگان و تقدیم آن‌ها به عنوان قربانی به درگاه خدایان،‌ مقداری غذا در منقارشان قرار می‌دادند.محققان این روش را مشابه مومیایی کردن انسان‌ها دانسته و معتقدند برای مصریان باستان تهیه غذای پرندگان برای سپری کردن حیات پس از مرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.وجود احشای پرندگان همچون دستگاه‌های هاضمه و تنفسی این موجودات در کنار لاشه مومیایی شده‌ آن‌ها نیز حاکی از آن بود، مصریان احترامی مشابه با انسان‌ها را برای حیوانات قائل می‌شدند.محققان بر این باورند همانطور که اعضای بدن انسان‌ها همچون شش‌ها، معده، کبد و دیگر ارگان‌ها در محفظه‌ای جداگانه و در کنار مومیایی قرار داده می‌شدند تا انسان‌ها در دنیای پس از مرگ نیز لذت‌های این دنیا را تجربه کنند، برای حیوانات نیز وضع به همین منوال بوده است.