شقاق مقعد سگ

بمنظور درمان شقاق مقعد در سگ از پماد Scheriproct‏ استفاده میکنیم.پماد مذکور بایستی معمولا 2 مرتبه در روز به صورت غشاء نازکی بر روی پوست ناحیه مقعد سگ مالیده شود در صورتیکه بخواهند نتیجه خیلی سریع بدست آید بهتر است پماد را روز اول 3 تا 4 مرتبه استعمال نمایند.برای جلوگیری از برگشت بیماری پس از رفع کامل علائم تا چند روز بایستی پماد را روزی یک مرتبه استعمال کرد.
http://www.iraniandog.com/archive/index.php/t-774.html