آیدا ابوترابی:
یکی از کارهایی که دانشمندان این روزها انجام می‌دهند برچسب زدن حیوانات است.
برچسب زدن یعنی هر کدام آنها را به روش‌های مخصوصی نام‌گذاری می‌کنند تا بتوانند رفتارهایشان را زیر نظر داشته باشند و در صورت نیاز به راحتی پیدایشان کنند؛ مثلاً به تازگی گروهی از زنبورها که به «زنبور پشمالو» معروف‌اند، به کمک ردیاب‌های رادیویی برچسب‌گذاری شده‌اند و اطلاعات جدیدی از زندگی آنها به دست آمده است. این زنبورها به طور منظم 12 ساعت در روز کار و 12 ساعت بعد را استراحت می‌کنند. محققان حدس می‌زنند که زنبورها به نور خورشید و دمای هوا حساس هستند و با تغییر آن می‌توانند زمان استراحتشان را تشخیص بدهند.
در آزمایش انجام‌شده دانشمندان نور شدیدی در نیمه‌های شب برای زنبورها به وجود آوردند تا ببینند که چه واکنشی نشان خواهند داد. در کمال تعجب زنبورها گول این نور را نخوردند و همچنان به خواب 12 ساعته‌شان ادامه دادند تا این که صبح واقعی از راه برسد و دوباره مشغول کار و فعالیت شوند. به نظر می‌رسد زنبورها بیشتر از ما فایده خواب منظم را می‌دانند، نه؟