دیده بان حقوق حیوانات: مسئول محیط زیست شهر ستان طالقان خبر داد : دستگیری ۳نفر از متخلفین شکاروصید در منطقه طالقان مسئول محیط زیست شهر ستان طالقان از دستگیری ۳نفرازمتخلفین شکاروصید درمنطقه طالقان خبر داد به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست البرز، براساس گشت وکنترل مامورین اجرایی درمنطقه آزادطالقان بامداد امروز ۳نفرازمتخلفین شکاروصید که بابه همراه داشتن دوقبضه اسلحه اقدام به شکار غیرمجازدوراس بز نموده بودند توسط محیط بانان منطقه طالقان دستگیر وبه مراجع قضایی معرفی شدند.
کشیری مسئول محیط زیست شهرستان طالقان افزود:باتوجه به شروع فصل سرما وبارش برف وباران وامکان پناه آوردن وحوش به روستاها ازساکنین منطقه درخواست نمود درصورت مشاهده وحوش ،ازهرگونه آزارواذیت وشکار حیات وحش خودداری وهمچنین درصورت مشاهده هرگونه تخلف باشماره تلفن ۴۷۲۳۰۷۳-۰۲۶۲ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان تماس حاصل نمایند.