نام انگلیسی : African Elephant
نام علمی : Loxodonta africana
نوع : پستاندار
رژیم غذایی : گیاهخوار
میانگین عمر در محیط طبیعی : تا 70 سال
اندازه : ارتفاع تا شانه ها 5/2 تا 4 متر
وزن : 268/2 تا 350/6 کیلوگرم
نام جمعیت : گلّه (herd)
وضعیت حفاظت طبیعی : در معرض تهدید (Near Threatened)
درباره این پستاندار :
فیل های آفریقایی بزرگترین حیوانات روی خشکی هستند. آنها کمی از پسر عموهای آسیایی خود بزرگتر هستند و بوسیله گوش های بزرگتر خود که تا حدی شکل آنها شبیه به شکل قاره آفریقاست (گونه آسیایی آن گوش های کوچکتر و گردی دارند) مشخص می شوند.
گوش های فیل گرما را از خود بیرون میپراکنند تا به این حیوان کمک کنند خنک شود اما گاهی هم گرمای آفریقا بسیار زیاد است. فیل ها شیفته آب هستند و از دوش گرفتن با آبی که از خرطوم هایشان بالا کشیده و بر روی همه بدن خود میپاشند، لذت میبرند. پس از آن، فیل ها اغلب پوست خود را با پوشش محافظی از خاک اسپری می کنند.
خرطوم فیل در اصل بینی بلندی است که از آن برای بوییدن، تنفس، تولید صدا، نوشیدن و همچنین ربودن چیزها مخصوصا غذا استفاده میکند. خرطوم فیل به تنهایی حدود صدهزار ماهیچه متفاوت دارد. فیل های آفریقایی در انتهای خرطوم خود دو زائده انگشت مانند دارند که به آنها کمک میکند چیزهای کوچک را بردارند (فیلهای آسیایی تنها یک زائده دارند).