در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بیش از ۲۳۸٬۰۰۰ نهنگ سئی صید شد و به همین دلیل اکنون این پستاندار تحت حفاظت بین‌الملی است،
اگرچه در ابعاد محدود این نهنگ برای پژوهش و در ژاپن و ایسلند شکار می‌شود.
از ۲۰۰۶ تعداد ۵۶٬۰۰۰ نهنگ از این گونه باقی‌مانده که یک پنجم تعداد آن قبل از شکار توسط انسان‌ها است.