تصاویر این نژاد زیبا:


پرسش هاتون هم مطرح کنید
با تشکر
کسری جمشیدی