همیشه گفتن هر چه کمه قدرش بیشتر میدونن.یوز پلنگ اینقدر شکار شد .حالا که چند قلاده از این حیوان زیبا نمانده .چقدر تلاش برای حفظ میکنن.ایکاش قبل از از بین رفتن یا بخطر افتادن نسل {از طریقمیکس شدن یا کشتن با سموم و این اسلحه های ساچمه ای} سگ های ایرانی اقدامی بشه.