2گونه پرنده در حال انقراض در سرخس شناسایی شدند. مدیر کل اداره محیط زیست خراسان رضوی از مشاهده و شناسایی 2گونه پرنده نادر و در حال انقراض در حوزه رودخانه تجن و جنگل جهانبانی سرخس خبر داد . سید حسین آقامیری گفت : 2 گونه پرنده quotation mark خروس کولی شکم سیاه quotation mark و quotation mark سلیم طلایی quotation mark توسط محیط بانان حوزه رودخانه تجن و جنگل جهان بانی سرخس مشاهده و شناسایی شدند . وی با اشاره به اینکه مجامع جهانی همواره از انقراض گونه خروس کولی شکم سیاه در جهان اعلام خطر کرده اند افزود