من سمبوسه رو توی سرخ کن سرخ میکنم بعد که سرخ شد با دستمال کاغذی روغنشو میگیرم بعد نوش جان میکنم به به...