صاحب چند بز برای اینکه آنها از دوری تپه‌های زادگاه خود احساس دلتنگی نکنند برای آنها یک برج3 متری ساخته است.


به گزارش سرویس حوادث جام نیوز به نقل از روزنامه دیلی میل، صاحب چند بز برای اینکه آنها از دوری تپه‌های زادگاه خود احساس دلتنگی نکنند برای آنها یک برج3 متری ساخته است. هر چند اغلب حیوانات اهلی به داشتن یک فضای باز بسنده می‌کنند اما چارلز‌بک برای این حیوانات برجی آجری ساخته تا آنها بتوانند از پله‌های چوبی این برج مرتب بالا و پایین بروند.
چارلز در این باره می‌گوید: می‌دانم که این کار رواج ندارد و حتی ممکن است برخی به من بخندند اما ‌ این بز‌ها متعلق به تپه‌های بلند منطقه کیپ‌تاون و عاشق بالا رفتن از بلندی هستند.
گفتنی است همسایه‌های چارلز از خطر این ارتفاع برای بز‌ها نگرانند!