قورباغه زنبق شیپوری

نام علمی: Hyperolius horstockii


نام عمومی: Arum lily frog ( قورباغه زنبق شیپوری )


خانواده: Hyperoliidae


قورباغه زنبق شیپوری / Arum lily frog / Hyperolius horstockiiزیستگاه اصلی : آفریقای جنوبی


وضعیت بدنی: این قورباغه دست ها و پاهای درازی دارد و نوارهایی رنگی در امتداد پهلوهایش کشیده شده اند. بالارونده خوبی است و پاهایش مجهز به صفحات پهن و چسبنده ای هستند که تنها پرده هایی ناقص دارند. سطوح زیرین دست ها و پاهایش، نارنجی رنگ اند.


طول بدن: بیشتر از 6 سانتیمتر


وضعیت زندگی: قورباغه زنبق شیپوری با کمک رنگ های بدنش از خود محافظت می کند. برای مثال همانطور که اشاره شد قسمت زیرین دست ها و پاهایش رنگ نارنجی روشنی دارند که این نواحی روشن، چنانچه قورباغه مورد حمله دشمنی قرار بگیرد، لحظه ای آشکار می شوند. سپس قورباغه در حالت غیر محسوس در حالیکه رنگ های براقش پنهان شده است، بی حرکت می ماند و حیوان مهاجم به جستجوی قورباغه نارنجی که قصد شکارش را داشت، می پردازد. رنگ بقیه بدن طبق شرایط تغییر می کند و در آفتاب درخشان به رنگ کرم روشن و در سایه به رنگ قهوه ای تیره در می آید. این مسأله باعث می شود که جانور بتواند حرارت بدنش را با بازتاب یا جذب پرتوهای خورشید تنظیم کند. این قورباغه را می توان در کنار تالاب ها، رودخانه ها، مرداب ها، باتلاق ها و دریاچه های زیستگاهش یافت.


تولید مثل: نر به هنگام جفت یابی، غالبا" از زنبق شیپوری بالا می رود تا ماده ها را فرا بخواند. سپس در آب جفت گیری می کنند و همان جا تخم ها بصورت خوشه های کوچکی روی گیاهان زیر آب گذاشته می شوند

منبع : سايت راز بقا