مديركل شيلات گيلان با اشاره به اجراي پروژه پرورش قزل آلا در شاليزارهاي تالش، گفت: اين پروژه به مساحت بيش از 15 هزار متر مربع و با توزيع 131 هزار بچه ماهي قزل آلا به اجرا درآمده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌حجت سعيدي اظهار كرد: اين پروژه در مزارع شاليزاري بعد از برداشت محصول كشت دوم يكي از راههاي مناسب براي توليد پروتئين مورد نياز جامعه است.وي گفت: با توجه به افزايش درخواست مواد غذايي به خصوص پروتئين حيواني و محدوديت منابع توليد در اكثر نقاط جهان كه كشور ايران و استان نيز از اين قاعده مستثني نيست، اهميت اين موضوع را دو چندان مي‌كند.سعيدي افزود: پرورش ماهي قزل‌آلا در شاليزار يكي از راههاي استفاده بهينه و چندمنظوره از منابع كشاورزي است كه با كاهش دماي هوا از نيمه دوم مهرماه شروع شده است و در يك دوره پنج تا شش ماهه با رسيدن به رشد استاندارد قابل عرضه به بازار مصرف مي‌شود.مديركل شيلات گيلان يادآور شد: با اجراي اين پروژه علاوه بر استفاده اقتصادي مطلوب و بهينه از اراضي شاليزاري در فصول غير زراعي، از بين بردن بيكاري پنهان و افزايش درآمد كشاورزان در نيمه دوم سال در بين خانوارهاي روستايي و از سوي نيز موجب غني‌سازي اراضي شاليزاري مي‌شود.