دیده بان حقوق حیوانات: شکارچیان متخلف در منطقه حفاظت شده جهان نما دستگیر شدند مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان گفت : مأمورین گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست منطقه جهان نما موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز در منطقه چهار باغ شدند.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان گلستان، محمد ممشتی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان گفت : مأمورین و ضابطین گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست منطقه جهان نما موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز در منطقه چهار باغ شدند.وی افزود: از این متخلف یک قبضه اسلحه غیر مجاز دولول ساچمه زنی ( قاچاق ) و لاشه یک قطعه کبک و قطار فشنگ و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط گردید پرونده به همراه ادوات ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد .ممشتی افزود : در شرایطی که هر روز شاهد درگیری و افزایش خشونت علیه مأمورین زحمتکش محیط زیست می باشیم بر همه مردم طبیعت دوست و نجیب منطقه فرض است به یاری حیات وحش که بیشتر گونه های آن کمیاب بوده شتافته و دست شکارچیان خاطی را از این حیوانات کوتاه نمایند .مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان ادامه داد: بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می نماید که ما را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد که قصد سودجویی از این گونه های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد و نسل این گونه حمایت شده از خطر انقراض نجات یابد .