ثابت جوكار به ایرنا، اعلام كرد: بررسی وضعیت گربه سانان بویژه پلنگ در مناطق كوهستانی دشتستان از سال 87 آغاز شده و پیش از این نیز دو بار دیگر دوربین های تله ای از پلنگ در این منطقه عسكبرداری كرده بودند.وی اظهار داشت: منطقه مذكور از تنوع گیاهی و جانوری مناسب برخوردار است و می توان آن را یكی از زیستگاه های پلنگ در كشور نام برد.جوكار یادآور شد: دوربین های تله ای نصب شده در برخی نقاط كوهستانی دشتستان نه تنها برای اطلاع از وضعیت حیات حیوانات بومی و وجود تنوع جانوری منطقه است بلكه برای شناسایی افراد سودجو و متخلفی كه در كمین این حیوانات باشند نیز كاربرد دارد.شهرستان دشتستان با مركزیت شهر برازجان در شرق استان بوشهر واقع و دارای مناطق كوهستانی وسیع است.پلنگ،برزگترین گربه سان ایران با جثه ای كه طول آن تا 160 سانتی متر و بلندی در ناحیه شانه تا 75 سانتی متر می‌ رسد،‌ است.بدن این گربه سان بطور نسبی دراز و باریك است و دستها و پاهای قوی با پنجه ها و ناخنهای بزرگ و گوشهای كوتاه و مدور دارد.این حیوان از گونه های كمیاب در ایران محسوب می شود