به گزارش خبرنگار مهر، کوچ یا مهاجرت پرندگان از آغاز تاریخ توجه بشر را به خود جلب کرده است. کوچ عبارت است از حرکت پرندگان به طرف جنوب در پاییز

و به طرف شمال در بهار یا حرکت از زمین های پست به طرف

ارتفاعات و یا از نقاط دور از ساحل به طرف ساحل. چون بعضی از آنها در شرایط جوی زمستان نمی‌توانند زنده بمانند به مناطق گرمتر می‌روند.

البته این سفرهای گروهی تنها منحصر به پرندگان نمی شود و مهاجرت دیگر جانوران بزرگ و کوچک، حتی آبزیان نیز بدلایل مختلفی اتفاق می افتد که

عمدتا مواردی از قبیل تغییر شرایط آب و هوایی، مشکلات زیست

محیطی، از بین رفتن جنگل ها و محدوده ی حیات وحش، خشکسالی و کاهش منابع آبی مراتع، گرمی و سردی متفاوت با دمای عادی قلمروی زندگی،

انقراض گروهی از نسل های جانوران ب علت شکارهای بی

رویه و گرسنگی گروهی دیگر از جانورانی که طعمه ای برای خوردن نمی یابند و خطرات دیگری که آنها را تهدید به ترک قلمرو می کند هستند. تصاویر زیر

گویای کوچ و مهاجرت حیوانات مختلف است.