به عنوان بخش پایانی بیماری های پوستی چین چیلا، جدولی رو آماده کردم از مهمترین داروهای مورد استفاده در درمان این بیماری ها در چین چیلا و سایر جوندگان....امیدوارم براتون مفید باشه!

نام دارو
دوز و راه استفاده دارو
نکات
آنتی بیوتیک ها


Ampicillin kg/mg 20-100 خوراکی یا تزریق زیرجلدی یا عضلانی دوبار در روز برای انواع موش ها و رت قابل استفاده است
Chloramphenicol kg/mg 50 به صورت خوراکی یا تزریق عضلانی و زیر جلدی
Ciprofloxacin kg/mg 10-20 به صورت خوراکی دوبار در روز
Doxycycline kg/mg 2.5-5 به صورت خوراکی دو بار در روز
Enrofloxacin kg/mg 5-10 به صورت خوراکی، زیرجلدی یا عضلانی دوبار در روز و یا kg/mg 10-20 به همان روش ها یک بار در روز
Gentamicin kg/mg 5-8 تقسیم شده و روزی سه بار داده شود و یا روزی یک بار به صورت عضلانی یا زیرجلدی مصرف شود. روزی یک بار داده شود تاثیر بیشتری دارد- این دارو نفروتوکسیک است
Marbofloxacin kg/mg 5 خوراکی یا زیر جلدی یک بار در روز برای جوجه تیغی

kg/mg 5 خوراکی و زیر جلدی دو بار در روز برای چین چیلا و خوکچه

kg/mg 10 خوراکی و زیر جلدی دو بار در روز برای رت ، موش و همستر
Oxytetracycline kg/mg 10-20 خوراکی سه بار در روز مسمومیت در خوکچه گزارش شده است.
Tylosin kg/mg 10 خوراکی، زیرجلدی یا عضلانی یک بار در روز مسمومیت در خوکچه گزارش شده است.
ضد قارچ ها


Griseofulvin kg/mg 25 خوراکی برای 14- 60 روز. یا 1.5% در DMSO به صورت موضعی برای 5-7 روز. یا سوسپانسیون KG/MG 250 خوراکی برای ده روز.
Enilconazole غوطه وری در محلول 0.2% هفته ای یک بار یا اسپری دوبار درهفته به مدت 20 هفته
Itraconazole kg/mg 20 به صورت خوراکی یک بار در روز برای خوکچه هندی
Terbinafine kg/mg 40 خوراکی یک بار در روز یا استفاده از کرم موضعی برای خوکچه هندی
Lime-sulphur dip در رقت 1:40 هفته ای یکبار استفاده شود
Miconazole کرم موضعی برای خوکچه هندی
Mupirocin کرم موضعی برای خوکچه هندی
Butenafine کرم موضعی برای خوکچه هندی
ضد انگل ها


Amitraz حمام PPm 100 یک بار در هفته
Ivermectin kg/mg 0.2-0.4 به صورت تزریق زیرجلدی هر 10-14 روز یکبار ...سه بار تکرار شود در برخی گونه های موش سمی گزارش شده است
Selamectin kg/mg 6-12 به صورت موضعی
Imidacloprid بالای 40 میلی گرم به صورت موضعی برای چین چیلا


گردآوری و ترجمه : رضا ترابی

تمامی حقوق متعلق به سایت میهن پت بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام نویسنده و درج لینک سایت ممنوع!

پایان!