جام جم آنلاين: مديركل حفاظت محيط‌زيست استان سمنان از افزايش جمعيت نادر يوزپلنگ آسيايي در استان سمنان خبر داد و گفت: به صورت هفتگي بين 2 تا 4 قلاده يوزپلنگ در منطقه توران استان سمنان مشاهده مي‌شود.

حميد ظهرابي، استان سمنان را يكي از مهم‌ترين زيستگاه‌هاي يوزپلنگ آسيايي در كشور عنوان كرد و افزود: در چند روز اخير 4 قلاده اين گونه به طور يكجا در منطقه ذخيره‌گاه زيستگاه توران مشاهده شده كه بيانگر شرايط بسيار مطلوب احياي اين گونه است.
وي با بيان اين كه اكنون در 4 يا 5 استان ديگر كشور نيز يوزپلنگ آسيايي ديده مي‌شود، گفت: اين باعث مي‌شود كه فشار بر اين گونه جانوري براي انقراض بسيار زياد باشد و به همين دليل مديريت و حفاظت از آن داراي حساسيت ويژه‌اي است و در همين راستا سازمان حفاظت محيط‌زيست، يك پروژه و برنامه‌اي را با مشاركت سازمان‌هاي بين‌المللي تحت عنوان حفاظت از يوزپلنگ آسيايي تعريف كرد و اين چند استان كشور را تحت پوشش خود قرار داد و سعي كرد تا با تزريق امكاناتي از قبيل نيرو و دانش فني به اين استان‌ها بتواند از انقراض اين گونه حيواني جلوگيري كند.
به گزارش مهر، مديركل حفاظت محيط‌زيست استان سمنان با اشاره به اين كه پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي يكي از پروژه‌هاي موفق سازمان حفاظت محيط‌زيست در سطح جهاني بوده است، تصريح كرد: بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اين پروژه در مناطق حفاظت‌شده استان سمنان انجام شده است.
ظهرابي با بيان اين كه خار توران و دشت‌هاي دامغان، شمال شاهرود و منطقه خوش‌ييلاق از زيستگاه‌هاي يوزپلنگ آسيايي در استان سمنان بوده است، افزود: در حال حاضر زيستگاه اين گونه جانوري به نيمه جنوبي استان يعني از منطقه *****ران تا منطقه كوير مركزي گرمسار متمركز شده است.
وي همچنين تصريح كرد: يوزپلنگ آسيايي در منطقه *****ران دامغان از مناطق ديگر كشور بيشتر ديده شده است.
وي وجود گونه‌هاي باارزش نظير يوزپلنگ آسيايي، گورخر آسيايي و پرنده در معرض خطر انقراض هوبره را در استان سمنان با اهميت خواند و افزود: ايجاد شرايط مناسب براي رشد و توسعه اين گونه‌ها از برنامه‌هاي اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان سمنان است.
وي تامين غذا براي اين گونه نادر را از عوامل مهم در احيا و افزايش جمعيت يوزپلنگ آسيايي دانست و افزود: قوچ، ميش، كل، بز، آهو و جبير از موارد تغذيه‌اي يوزپلنگ است كه نسل اين گونه‌ها نيز در استان سمنان در سال‌هاي اخير رشد بسيار خوبي داشته است.
وي كمبود محيط‌بان با توجه به وسعت مناطق تحت حفاظت را در استان سمنان از مشكلات عنوان كرد و گفت: هم‌اكنون 120 نفر عوامل اجرايي در عرصه‌هاي تحت حفاظت فعاليت دارند كه اين تعداد بايد به 250 نفر برسد تا كمبود رفع شود.
ظهرابي با اشاره به اين كه 25 درصد از وسعت استان سمنان را مناطق حفاظت‌شده تشكيل مي‌دهد، اظهار كرد: حدود 20 درصد از مناطق حفاظت‌شده كشور به استان سمنان تعلق دارد.