اقامات انگليس در گزارشي اعلام كردند تعداد افراد مراجعه‌كننده به بيمارستان به دليل حمله سگ‌هاي وحشي در دهه اخير دو برابرشده و به 64 درصد رسيده ‌است.به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روزنامه ديلي‌ميل، تا پايان ماه مارس 2011 ميلادي تعداد شش‌هزار و 97 نفر به دليل حمله سگ‌هاي وحشي دچار جراحت شده و راهي بيمارستان شده‌اند.ماه گذشته مقامات قضايي انگليسي خواستار اعمال محكوميت براي مالكان سگ‌هاي وحشي شدند كه سگ‌هاي خود را بدون كنترل‌كردن در سطح معابر رها مي‌كند.همچنين تعداد افرادي كه به دليل نگهداري سگ‌هاي وحشي و عدم كنترل آنها به دادگاه احضار شده‌اند رشد چشمگيري پيدا كرده است.به گزارش ايسنا به نقل از رونامه ديلي‌ميل، مقامات انگليسي همچنين در صدد اعمال قوانين بيشتري براي ارتقاء امنيت عمومي هستند تا افراد كمتري مورد حمله سگ‌هاي وحشي قرار گيرند.