1.آسمانی زیبا :
در اولین تصویر زیبایی که از طبیعت مشاهده می کنید ، آسمان بدون هیچ گونه ابر و زیباست . مرز بین آسمان و زمین به طوری حیرت آور با نور خورشید از هم جدا شده اند .

2. آسمانی قرمز رنگ :
در این تصویر مه ای قرمز رنگ ، آسمان را فرا گرفته است . این تصویر زمانی که خورشید در حال غروب است گرفته شده و تمام فضا به رنگ قرمز درآمده اند و تشخیص فضای بین زمین و آسمان بسیار سخت است .

3.دریایی پوشیده از یخ و برف :
این منطقه دریائی روی زمین است که در فصل سرما دچار یخ زدگی و برف شدید شده است . اما مانند منظره ای شگفت انگیز یک کوه یخ زده یا آسمانی پوشیده از ابر است . تشخیص اینکه آیا به راستی تصویری از زمین است یا آسمان بسی دشوار است .


4. آتشفشان :
آتشفشانی که با ابرها پوشیده شده است و این فکر را به شما القه می کند که گویا آسمان خود را برای غروب آماده می کند . اما به راستی این تصویری از زمین است نه آسمان .

5. خورشید بر آب دریا بوسه می زند :
شما با دیدن این تصویر ، به فکر فرو می روید و با خود خیال می کنید که خورشید در حال افتادن داخل آب دریا است . خورشید هر لحظه به آب دریا نزدیک تر می شود و از شدت روشنایی که در طول روز داشته ، کاسته میشود .

6. گردباد :
این تصویر از منطقه ای بکر در ایرلند گرفته شده است . این منطقه به داشتن مناظر زیبا شهرت جهانی دارد . با به وجود آمدن چنین حالتی ، ساعت شب و روز از دست شما خارج می شود .

7. زمین و آسمانی سپید :
در این تصویر شما نمی توانید مرز بین آسمان و ساحل دریا را تشخیص دهید . فضا طوری سفید رنگ است که حتی چشمان شما با دیدن این منظره خیره و متحیر می ماند .

8.آسمان زمین را فریب می دهد :
ابرها به حدی به پایین آمده اند که احساس می کنید آسمان چقدر به شما نزدیک است اما این تصویر از یک آسمان نیست بلکه از ابرهایی است که تا دامنه کوه های آلپ به پایین آمده اند ، آسمان بزرگتر و پهناور تری در بالای این ابرها وجود دارد .