ایسنا: دانشمندان پس از سال‌ها تلاش توانستند به راز درخشش سبزرنگ عقرب‌ها در زير نور فرابنفش دست يابند.




اين قابليت كاملا براي دانشمندان شناخته شده بود اما دليل تكامل آن در اين موجودات براي زيست‌شناسان ناشناخته باقي مانده است.

داگلاس گافين، زيست‌شناس دانشگاه اوكلاهما با بررسي ماده فلورسانس موجود در پوسته عقربها دريافت كه اين موجودات مي‌توانند از طريق دم خود نور را احساس كنند.

گافين بر اين باور است كه عقربها اين توانايي را به منظور كمك به فرار سريع به زير سنگها در خود تكامل داده‌اند.

به گفته گافين، عقربها از گونه عنكبوتيان شبگرد هستند كه در زير نور فرابنفش به رنگ سبز فيروزه‌اي مي‌درخشند. كاركرد اين ماده فلورسانس هنوز ناشناخته باقي مانده است.

تيم تحقيقاتي گافين براي آزمايش‌هاي خود، چشمان اين عقربها را بسته و سپس آنها را در برابر رنگهاي مختلف نور قرار دادد. اين محققان دريافتند كه اين عملكرد مانند يك چشم دوم در اين موجودات عمل مي‌كند.

پوسته اين حيوانات مانند يك حسگر كل بدن عمل مي‌كند كه اطلاعات نور را براي سيستم عصبي بدن ارسال مي‌كند.