برگزاری فارس: رئیس حفاظت محیط زیست ایرانشهر گفت: یک بهله سارگپه به دامان طبیعت در شهرستان ایرانشهر رهاسازی شد.

محمدانور
هاشمزهی
امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار داشت: این پرنده که از ناحیه بال آسیب دیده بود به اداره محیط زیست ایرانشهر تحویل داده شد و پس از درمان و طی دوره تیمارداری به دامان طبیعت بازگشت.
وی افزود: سارگپه پا بلند یکی از پرندگان شکاری حمایت شده است.
رئیس حفاظت محیط زیست ایرانشهر در زمینه زیستگاه‌های این پرنده گفت: دشت‌های سردگال، مشکو، سمسور، شمس‌آباد، کاسکین، جفت گز، کهن اله‌داد،
چاهشور
در شهرستان ایرانشهر است که علاوه بر این گونه، سارگپه معمولی نیز در این دشت‌ها زیست می‌کند.
هاشمزهی به ویژگی‌های ظاهری این پرنده اشاره و عنوان داشت: 65 سانتی‌متر طول دارد، رنگ پر و بالش بسیار متنوع و از قهوه‌ای مایل به خرمایی پر رنگ با سطح شکمی کرم رنگ و 60 رگه‌رگه تقریباً سیاه با سطح شکمی قهوه‌ای خیلی پر رنگ تغییر می‌کند.
وی افزود: سر پرنده بالغ معمولا‍ً کم رنگ است و دمش سفید تا کرمی و فاقد نوارهای عرضی و بدن راه راه عرضی دارد، در پرواز سطح شکمی این پرنده سفید رنگ به نظر می‌آید ولی نوک و خم بال‌ها و ران‌هایش تیره رنگ است.
رئیس حفاظت محیط زیست ایرانشهر ادامه داد: پرنده
نا
بالغ از بالغ سارگپه غیر قابل تشخیص است، سر گرد به رنگ قهوه‌ای کم رنگ روشن بوده و حتی زمانی که در جایگاهی نشسته با ظاهر سنگین‌تری که نسبت به سارگپه معمولی دارد به راحتی شناخته می‌شود.
هاشمزهی اضافه کرد: جایگاه آنها برای شکار روی صخره است تا روی شاخه‌های درختان و می‌تواند زمان طولانی در جا بال بزند و با دیدن طعمه روی آن شیرجه رود اغلب به صورت جفت دیده می‌شود و پرواز موج‌دار شبیه سارگپه معمولی دارد.
وی در زمینه زیستگاه این پرنده نیز گفت: استپ‌ها و دشت‌های وسیع خشک و گاهی در کوهستان، معمولاً روی زمین و گاهی روی تک درخت‌ها آشیانه می‌سازد در دشت‌های وسیع، نواحی بیابانی، کوهستانی و مناطق بی‌درخت بسر می‌برد و میان صخره‌ها روی زمین یا اغلب روی درختان آشیانه می‌سازد و با نی، پشم و مواد پر مانند آن را تزئین می‌کند.
رئیس حفاظت محیط زیست ایرانشهر افزود: از نظر پراکندگی، سارگپه پا بلند بومی و حمایت شده ایران است و به طور کلی از پرندگانی به شمار می‌رفته که به وفور دیده می‌شدند.