دیده بان حقوق حیوانات: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان رشت چهارنفر را به اتهام ‌فروش لاشه‌ دام‌های مرده به قصابی‌ها دستگیر کردند.به گزارش ایسنا درپی بررسی و اجرای گزارش‌های مردمی مبنی بر اقدام یک قصاب که پس از سرقت احشام، لاشه‌های آنان را در قصابی می‌فروخت، کارآگاهان پلیس آگاهی گیلان، وی را دستگیر و در در بازجویی از متهم سایر همدستان آن را نیز شناسایی و دستگیر کردند.پس از دستگیری متهمان، کارآگاهان تحقیقات خود به روی متهمان را افزایش دادند و سرانجام متهمان دستگیرشده در تحقیقات پلیس اعتراف کردند که از اوایل خرداد سال‌جاری با اسلحه شکاری احشام رها شده که برای چرا در مزارع به‌سر می‌بردند را مورد هدف قرار داده و پس از ذبح، لاشه‌های آن حیوانات را از طریق قصابی به فروش می‌رساندند.متهمان در بازجویی‌های خود تاکنون به سرقت۵۰ راس احشام به همین شیوه اعتراف کرده‌اند که کارآگاهان برای انجام بررسی‌های بیشتر، آنان را همچنان در اختیار دارند.