يك شركت انگليسي دست به ساخت يك دستگاه به اندازه يك كوله*پشتي زده كه مي*توان با آن از اخبار سوي ديگر ديوار خبردار شد!
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين دستگاه كه Prism 200c نام دارد قادر به مشاهده از ميان اجسام جامد بوده و سپس تصويري از آنچه مشاهده كرده را بر روي يك نمايشگر دستي نشان مي*دهد.
اين اولين باري است كه چنين دستگاهي به اين ميزان كوچك ساخته شده و انسان مي*تواند به راحتي از آن استفاده كند.
شركت گروه مشاوران كمبريج انتظار دارد كه سازمان*هايي مانند سازمان*هاي اجرايي، خدمات اورژانس يا سربازان مي*توانند در موقعيت*هاي پرخطر از اين دستگاه با قابليت كاربري در كمترين زمان و با كمترين ميزان اشتباه استفاده كنند.
دستگاه Prism قادر به مشاهده از ميان چوب، بتون يا آجر بوده و تصويري سه بعدي از هر گونه حركت در ساختمان به دست مي*دهد.

كاربران اين دستگاه بايد به پشت به سمت ديوار ساختمان بايستند تا دستگاه با استفاده از فركانس*هاي راديويي با باند فوق وسيع به اسكن محل پرداخته و سپس براي مشاهده موقعيت به صفحه تصوير آن نگاه كنند.
حتي مي*توان اين دستگاه را به صورت كنترل از راه دور به رايانه متصل كرد تا فرماندهان در پايگاه از موقعيت*ها باخبر باشند.
باند فوق وسيع يا پالس راديويي به سختي قابل شناسايي بوده و مي*توان از آن در مناطق بزرگ استفاده كرد.
اين شركت در مورد محصول خود گفت: اين محصول جمع*وجور، قابل حمل و پردوام از پردازشگر سيگنال پيشرفته براي نشان دادن حركت افراد و اشيا در محيط*هاي شلوغ، از ميان در يا ديوار، ديوارهاي بتوني و بلوكي استفاده مي*كند.
طريقه استفاده از Prism 200 بسيار آسان بوده و با فشار يك دكمه تصاوير را در حال*هاي مختلف تماشا كنند.
اين شركت در حال حاضر در حال ساخت يك دستگاه بسيار پيشرفته*تر است كه مي*تواند اجسام بي*جان مانند اسلحه يا كالاي قاچاق را از پشت ديوار پيدا كند.
اين دستگاه همچنين مي*تواند به امدادگران در شناسايي لوله*ها و سيم*ها در عمليات نجات انسان*ها كمك كند.
نمونه اوليه اين دستگاه به اندازه يك ورق A4 است.