معاون سازمان دامپزشكي اعلام كرد: عدم رعايت اصول بهداشتي قرنطينه‌اي موجب بروز بيماري مشمشه در ببرهاي وارداتي سيبري شد.به گزارش ايسنا، محسن مشكات گفت: ببرهاي وارداتي سيبري در باغ وحش كه زيستگاه انواع حيوانات وحشي است و مي‌تواند حامل بيماري‌هايي از جمله بيماري مشمشه باشند و در شرايط غيرقرنطينه‌اي نگهداري شده‌اند.وي تصريح كرد: بنابراين امكان بروز هر نوع بيماري در ببرهاي وارداتي سيبري وجود دارد و امري غير قابل تصور نيست.مشكات با بيان اينكه سازمان دامپزشكي كشور متصدي كنترل قاچاق دام به كشور نيست، اظهار كرد: محافظت از مرزها براي جلوگيري از ورود دام قاچاق برعهده سازمان دامپزشكي نيست.وي درباره تشخيص شيوع و بروز بيماري ادامه داد: بررسي هاي همه جانبه و تحقيق و آزمايش توسط متخصصان فن در تمام زمينه‌هايي كه امكان بروز و شيوع بيماري وجود داشته صورت گرفته است.معاون سازمان دامپزشكي درباره ورود قاچاق برخي چهارپايان (الاغ) از عراق و احتمال ابتلا آنها به مشمشه، گفت: در زمان شيوع بيماري بايد تمام جوانب بروز و شيوع بيماري بررسي و اظهار نظر علمي صورت گيرد و چنانچه تحقيقات مستدلي برآلودگي الاغ هاي مورد قاچاق موجود است بايد به اين سازمان اعلام شود.مشكات افزود: در مدت زمان بروز بيماري، آزمايش‌هاي لازم از الاغ‌هاي مورد مصرف حيوانات باغ وحش صورت گرفته است و تاكنون هيچ موردي از بيماري مشمشه در اين قبيل الاغ‌ها مشاهده نشده است.وي خاطرنشان كرد: الاغ به بيماري مشمشه بسيار حساس است و در صورت بروز اين بيماري حيوان سريع تلف مي‌شود، بنابراين امكان حمل و نقل و كشتار حيوان مبتلا به اين بيماري وجود ندارد.معاون سازمان دامپزشكي تاكيد كرد: به طور حتم در تغذيه حيوانات باغ وحش از الاغ مرده استفاده نمي‌شود و چنين مواردي نيز در بررسي‌ها و آزمايش‌ها مشاهده نشده است.وي گفت: براي كنترل بيماري مشمشه آزمايش‌هاي لازم بر روي تك سمي‌هايي همچون اسب و قاطر انجام مي شود و معاينه باليني بر سلامت الاغ‌ها نيز كفايت دارد.مشكات تاكيد كرد: مديريت باغ وحش بايد براي ورود الاغ‌هاي خريداري شده كه به مصرف حيوانات باغ وحش مي‌رسد از سازمان دامپزشكي كشور مجوز بهداشتي دريافت كند.