- فلوریدا:
ماموران آتش‌نشانی ایالت فلوریدای آمریکا از به دام انداختن یک پیتون 3‌متری در استخر یک ساختمان مسکونی خبر دادند.
ماموران آتش‌نشانی پس از گزارش یک خانواده مبنی بر وجود مار پیتون در استخر خانه‌شان به محل اعزام شدند که این حیوان را داخل آب پیدا کردند. یکی از ماموران آتش‌نشانی در این باره می‌گوید: پیش از اینکه این حیوان را داخل قفس بگذاریم 2بار از دست ما لیز خورد. گفتنی است هنوز مشخص نیست که این مار پیتون چگونه سر از استخر درآورده است. در حال حاضر مار را به مسئولان باغ‌وحش تحویل داده‌اند.