ترین ها و رکوردهای جهانی گینس: سمی ترین قارچ جهان، قارچی موسوم به کلاهک مرگ (نام علمی:amanita phallodies ) می باشد که به رنگ زرد زیتونی است.در ظرف ۶ تا۱۵ ساعت پس از مصرف،نخست باعث سرگیجه و تهوع و سپس بیهوشی و مرگ میشود.




در بین قربانیان این قارچ سمی می توان از پاپ کلمنس هفتم (زاده ۱۴۷۸ میلادی)نام برد که در ۲۵ سپتامبر ۱۵۳۴ به علت مسمومیت در گذشت.