سرپرست اداره كل دامپزشكي استان اردبيل از واكسيناسيون نزديك به 5 ميليون نوبت سر دام سبك و سنگين از ابتداي سال جاري در استان خبر داد.
صادق صالحي در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به وجود بيش از800 نوع بيماري مشترك بين انسان و دام افزود: مبارزه با اين بيماري‌ها و تأمين بهداشت عمومي جامعه طبق قانون به عهده دامپزشكي است، رسالتي بس مهم وخطير كه ارتباط با سلامتي و بهداشت جوامع انساني داشته و دامپزشكي با برنامه‌ها و فعاليت‌هاي پيشگيرانه در خط مقدم مبارزه با اين بيماري‌ها قرار دارد.
وي ادامه داد: مايه كوبي دام‌هاي منطقه به منظور پيشگيري از شيوع بيماري‌هاي واگير دامي و براساس شاخص‌هاي توسعه بهداشتي استان و طبق جدول زمان‌بندي صورت گرفته و عمده اين واكسيناسيون بر عليه بيماري‌هاي مسري در دام‌ها، نظير شاربن، آبله، تب برفكي و... انجام شده است.
صالحي با اشاره به اينكه واكسيناسيون دامها فقط محدود به اين بيماري‌ها نبوده بلكه بر عليه بيماري‌هاي ديگر دامي نظير آنتروتوكسمي، لپتوسپيروز، آگالاكسي، قانقاريا و بروسلوز نيز عمليات مايه‌كوبي انجام شده است.
سرپرست اداره كل دامپزشكي استان گفت: پيشگيري هميشه مقدم بر درمان بوده و هزينه كنترل و پيشگيري از بيماري‌هاي دامي به مراتب پايين‌تر از هزينه‌هاي درمان آنهاست، لذا پيشگيري از بيماري‌هاي دامي ضمن تأمين بخشي از بهداشت عمومي و سلامت جامعه، افزايش توليدات دامي و فرآورده‌هاي دامي را به دنبال دارد.
وي بيماري‌هايي نظير سل، بروسلوز، هاري، كيست هيداتيك، شاربن و... را از مهمترين بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام عنوان كرد و افزود: در جهت مبارزه با بيماري‌هاي سل و بروسلوز نزديك به 17 هزار رأس دام سنگين مورد تست سل قرار گرفته و از بيش از 14 هزار رأس دام جهت تشخيص بيماري بروسلوز خون‌گيري به عمل آمده است.
صالحي در عين حال از واكسيناسيون بيش از 5هزار قلاده سگ صاحبدار بر عليه بيماري مشترك و مهلك هاري در سطح استان در اين مدت خبر داد.
سرپرست اداره كل دامپزشكي با بيان اينكه در حال حاضر هيچگونه بيماري حاد دامي در سطح استان وجود ندارد، تصريح كرد: با تلاش مستمر كليه واحدهاي اپيدميولوژيك اعم از روستاها و دامداري‌ها و دامپروري‌هاي سطح استـان در سيستم gis اين اداره كل ثبت شده و به طور كامل وقوع احتمالي هر گونه بيماري دامي رصد مي‌شود و با اقدام سريع و واكنش به موقع در راستاي مبارزه با بيماري اقدامات لازم به عمل مي‌آيد.
وي به كليه دامداران و دامپروران استان توصيه كرد با اكيپ‌هاي سيار مايه‌كوبي دامپزشكي همكاري كرده و هرگونه بيماري احتمالي در دام‌هاي خود را فوراً به نزديكترين مركز دامپزشكي اطلاع دهند