به گزارش آپام، به نوشته ی تاکسل: هنرمند ژاپنی مادا باکو حیوانات مختلف را با روبان ساخته است.

این حیوانات شگفت انگیز به شکل سگ، گربه، انواع پرندگان، و دیگر حیوانات زیبا ساخته شده اند.
برای دیدن این عکس به اندازه بزرگ، روی این قسمت کلیک کنید.


برای دیدن این عکس به اندازه بزرگ، روی این قسمت کلیک کنید.
برای دیدن این عکس به اندازه بزرگ، روی این قسمت کلیک کنید.


برای دیدن این عکس به اندازه بزرگ، روی این قسمت کلیک کنید.