نترسین هورمون استفاده نمی شه....چیزهای خیلی بدتری مثل آنتی بیوتیک هایی که امروزه منبع مصرف دارن هنوز داره استفاده می شه(البته نه همه جا)...و خیلی ها هم زمانی که باید صبر کنن تا آنتی بیوتیک از بدن دفع بشه و بعد مرغ رو بفرستن کشتارگاه رعایت نمی کنن....واکسن هم که دیگه....