تشخيص حالات نرمال و غير نرمال در سگها

اینم یه مطلبی هست که به وسیله این مطلب میشه حالت نرمال سگ رو از حالت غیرنرمال تشخیص داد.
تعداد ضربان نبض در سگ بسته به نوع،نژاد،چثه،جنس،سن،فعالی ت های بدنی،تغییرات درجه حرارت محیط و تغییرات روحی در حیوان متغییر است.ضربان نبض در حالت عادی در سگ های جوان100 تا 120 در دقیقه،در سگهای بالغ90 تا 100 و در سگهای پیر 70 تا 80 در دقیقه می باشد.
حرکات تنفسی:
تعداد حرکات تنفسی در سگهای جوان18 تا 20 ،در سگهای بالغ 16 تا 18 و در سگهای پیر 14 تا 16 در دقیقه می باشد.
درجه حرارت بدن سگ: درجه حرارت بدن سگ به جثه و سن بستگی دارد.
در سگ های کوچک جثه درجه حرارت معمولا حدود8/38(5/38تا39) ودر سگهای بزرگ جثه حدود 38(38.5تا37.4) می باشد.ضمنا زیر 25 درجه و بالای 43 درجه سانتی گراد سگ قادر به زندگی نیست.
منبع: دکتر رسول روح الامین
http://www.iraniandog.com/archive/index.php/t-441.html