پلیس بلژیک که در مورد یک فساد مالی تحقیق می کرد، روز پنجشنبه در بازرسی از ویلای مظنون اصلی این پرونده یازده کروکودیل و یک تمساح زنده کشف کرد. مطبوعات بلژیک اعلام کردند مظنون اصلی این پرونده یک تبعه آلمانی پنجاه و یک ساله است. - پلیس بلژیک بر اساس حکم بازداشت دادگستری آلمان ، هفته گذشته خانه این فرد آلمانی را در منطقه ای نزدیک مرز هلند شناسایی کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، پلیس در بازرسی از خانه این فرد یک دستگاه خودروی فراری و یازده کروکودیل و یک تمساح در پشت درهای مخفی کشف کرد