جام جم آنلاين: اين روزها بيم آن مي‌رود كه سلطان جنگل كه ساليان سال، قهرمان پيروز قصه‌هاي كودكانه بوده است، كم‌كم به يك افسانه تبديل شود.


به گفته كارشناسان سازمان‌هاي بين‌المللي حفاظت از حيات وحش، با ادامه روند كنوني و تداوم تهديدها، روزها و لحظه‌ها با شمارشي معكوس به پايان حيات اين جانداران بزرگ نزديك مي‌شوند و به اين ترتيب در كمتر از زماني كه بشود باور كرد شير، ببر و ديگر گربه‌سانان بزرگ از وسعت پناهگاه‌هاي حيات وحش جهان محو خواهند شد. اين هشداري است از سوي كارشناسان حفاظت از محيط زيست سراسر جهان كه انگار اصلا شنيده نمي‌شود.
وضعيت زندگي گربه‌سانان بزرگ مانند ببر بنگال، شير آفريقايي و ديگر گونه‌ها در تمام زيستگاه‌هايشان تحت‌الشعاع مخاطرات گوناگون ازجمله كشتار قرار گرفته و در مقايسه با دهه‌هاي گذشته به طرز چشمگيري بدتر و باعث شده است كه حيات آنها براي 2 دهه آينده با انقراض و نابودي مواجه شود.
به گفته دانشمندان، زندگي براي حيات وحش بدون حضور شير‌ها و ديگر گربه‌سانان بزرگ معني نخواهد داشت و آنها نيز پس از گربه‌سانان رو به زوال خواهند رفت.
كارشناسان معتقدند، گله‌هاي بزرگي از شيرها، پلنگ‌ها، يوزپلنگ‌ها و بخصوص ببرها در نيم قرن گذشته نابود شده‌اند. شكارچيان در جنگل‌هاي آسيا و دشت‌هاي آفريقا، گربه‌هاي بزرگ را شكار مي‌كنند و اين در حالي است كه اين گونه‌ها علاوه بر اين كه نقش مهمي در مهاجرت ساير گونه‌ها و حفاظت از آنها دارند، نماد ملي كشورها نيز به شمار مي‌روند.
بدون حضور اين شكارچيان بزرگ در حيات وحش، جمعيت شكار و طعمه‌ها نيز بعد از مدتي براثر رشد غيرعادي و افزايش بيماري، به هم ريختگي محيط طبيعي و كاهش غذا از بين مي‌روند و چرخه حيات بر هم خواهد خورد.
تحقيقات نشان مي‌دهد، به دليل تغيير كاربري اراضي در آفريقا، بسياري از گربه‌سانان از طريق شكارهاي غيرقانوني، مسموميت و توسعه دام توسط دامداران و كشاورزان مورد تهديد قرار گرفته‌اند.
از سوي ديگر در آمريكاي مركزي و جنوبي، كشاورزان با تلاش خود 39 درصد از گونه جگوار را تحت حفاظت قرار دادند، اما اين موضوع به اثبات رسيده است كه در معرض خطر قرار گرفتن گربه‌سانان براي 10 تا 15 سال آينده تنها به دليل نتيجه فعاليت‌ ميلياردها انساني است كه روي كره زمين زندگي مي‌كنند.
بررسي‌هاي اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت در طول نيم قرن گذشته نشان مي‌دهد، جمعيت شيرها در طول اين سال‌ها به 25 هزار راس در حيات وحش آفريقا رسيده است، در حالي كه در گذشته 450 هزار راس از اين گونه در اين منطقه فرمانروايي مي‌كرده است.
جمعيت پلنگ‌ها از 750 هزار راس به 50 هزار راس كاهش پيدا كرده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد يوزپلنگ‌ها نيز از 45 هزار به 12 هزار رسيده است.
در اين ‌ميان، ببرها نيز مورد تهديد بوده‌اند كه در مجموع، از 50 هزار راس ببري كه در طبيعت بوده، جمعيت آنها به 3 هزار راس كاهش پيدا كرده است.
كارشناسان معتقدند از اين تعداد شايد تنها 1200 راس از ماده‌ها باقي مانده باشند. در اين ميان شايد تنها خبر خوب آن است كه اگر شرايط محيطي مناسب براي گربه‌سانان فراهم شود، اين گونه‌ها به دليل انعطاف‌پذيري خوبي كه دارند، براحتي مي‌توانند براي حفظ تنوع ژنتيكي و احياي وضعيت در معرض تهديد خود كاري كنند.
به گفته كارشناسان احياي گونه‌ها بايد در حيات وحش صورت گيرد و احيا در محيط باغ وحش توصيه نمي‌شود و از آنجا كه اين گربه‌سانان بخشي از ميراث طبيعي جهان هستند، بايد به آنها توجه جهاني شده، با جلب حمايت‌‌ بين‌المللي از سوي تمام كشورها از آنها حفاظتي فرا ملي صورت گيرد.
National Geographic - مترجم:حميده سادات هاشمي