گروهی از محققان آمریکایی موفق شدند با تهیه فیلمی در طیف پرتوهای ایکس و با سرعت بالا، راز پرواز مرغ مگس خوار را کشف کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کارولینای شمالی با استفاده از یک دوربین پرتوهای ایکس با سرعت بالا کشف کردند که باوجود محدودیتهایی که اسکلت پرندگان دارد مرغ مگس خوار قادر است همانند حشرات پرواز کند.
بیشتر پرندگان تنها زمانی که به طرف پایین بال می زنند می توانند نیرویی به طرف بالا تولید کنند اما این بررسیها نشان می دهد که مرغ مگس خوار با واژگون کردن بالهای خود حتی زمانی که در جهت مخالف حرکت می کند می تواند این کار را انجام دهد.
حشرات نیز با واژگون کردن بالهای خود رفتار مشابهی را نشان می دهند اما اسکلت بدن مرغ مگس خوار باید این پرنده را در انجام این پرواز دچار محدودیتهایی کند. درحقیقت، تاکنون مکانیزمی که این پرنده در حرکت به سمت بالا به کار می برد ناشناخته بود.
روش بال زدن مرغ مگس خوار
براساس گزارش نیچر، این زیست شناسان به منظور دستیابی به این نتایج از گروهی از مرغ مگسهای گردن یاقوتی (Archiloco colubris) درحال پرواز فیلمبرداری کردند.
این محققان در این خصوص توضیح دادند: "مرغ مگس خوار با کسب یک میراث تکاملی توانسته است خود را با سبک پرواز حشره سازگار کند. اساساً این پرنده همان استخوانهایی را دارد که سایر مهره داران از آنها برخوردارند اما توانسته است این توانایی را کسب کند که همانند یک مگس میوه بالهای خود را به جلو و عقب حرکت دهد. به نظر می رسد که سراسر بال این پرنده جالب توجه است. درحقیقت مرغ مگس قادر است بالهای خود را در زاویه 140 درجه بچرخد."
فیلمی که از حرکت بالهای مرغ مگس خوار با دوربین با سرعت بالای پرتوهای ایکس تهیه شده است
این پژوهشگران در خصوص روش فیلمبرداری از این پرنده اظهار داشتند: "مرغ مگس خوار، پرنده بسیار کوچک و سبکی است. بیشتر قسمتهای استخوانهای آن در برابر پرتوهای ایکس شفاف دیده می شوند. به همین علت ما روی پوست این پرنده را با دانه های کوچک پلاتین پوشاندیم تا بتوانیم موقعیت استخوان را نشانگذاری کنیم