عنکبوت بیوه سیاه پوش (Black Widow Spider) که حتی به استرالیا هم رسیده، بیشتر در انبار، خانه های چوبی یا جاهای متروک زندگی میکنه. طول عمر این عنکبوت بین یک تا سه ساله
این عنکبوت که سیاه و نوار قرمز بر پشت داره و از جنس نر که تقریبا زرد رنگه بزرگتره !این عنکبوت به شدت سمی است؛ محل گزش بسیار دردناک و زهر اون که 15 بار قویتر از زهر مار زنگی است،میتونه به راحتی و ظرف چند دقیقه گوشت قربانی رو مثل اسید حل کرده و مشکلات تنفسی بهمراه داشته باشه. لیکن این عنکبوت رفتار تهاجمی نداره و تنها در صورتی نیش میزنه که تصادفا روش بشینین یا مثلا دستتون رو درون گلدانی که سالهاست گوشه حیاط افتاده بکنین!

اما شاید تعجب کنین که عنکبوت نر بلافاصله بعد از جفت گیری باید پا به فرار بذاره در غیر اینصورت سریعا توسط جنس ماده شکار میشه و در حقیقت پدر، اولین غذای فرزندان خواهد بود ! و به همین خاطر این عنکبوت همواره بیوه میمونه :-s