به گزارش آخرین نیوز ،گرانترین قهوه دنیا در اندونزی کهKopi luwak نام دارد از مدفوع حیوانی به نامLuwakتهیه میشود!!!
این جانورکه از دانه های قهوه تغذیه میکند، فقط از پوست دانه های آن تغذیه میکند و هسته قهوه از بدن او دفع میشود که روستائیان آنها را جمع میکنند و هر کیلو مدفوع را به 850 دلار میفروشند


از این قهوه "مرغوب" فقط سالانه 250 کیلو تهیه میشود و به قیمت بسیار گزافی فروخته میشود! بهتر است این را هم بدانید که پروفسوری در کانادا بر روی این قهوه تحقیقاتی به عمل آورده است و مدعیست که نه تنها این نوع قهوه باکتری بیشتری از دیگر قهوه ها ندارد بلکه کمتر هم دارد و هیچ گونه بیماری یی با نوشیدن این نوع قهوه انسان را تهدید نمیکند! برای تهیه قهوه Kopi Luwak آنها را شسته و سپس در گرمایی برابر 250 درجه سانیتگراد آنها را سرخ میکنند! کسانی که این قهوه را نوشیده اند آن را بسیار نوشیدنی معرفی میکنند. دانشمندان علت مزه خاص این نوع قهوه را دلیل بر این میدانند که دانه های این قهوه از روده Luwak رّد میشوند و اسیدها و آنزیمهایی که با آنها قاطی میشوند باعث میشوند که پروئتین زیادی از آنها جدا شوند که همین امر باعث خاص بودن این نوع قهوه میباشد.
هر کیلوگرم از این نوع قهوه که در اندونزی به کاپی لوئاک معروف است، چند صد دلار به فروش می رسد. در ضمن، قیمت هر فنجان از این قهوه در قهوه خانه های اندونزی، بیش از هشت دلار است.
نکته عجیب در مورد نحوه تهیه این قهوه این است که هر شب، به حیوان شب خیز محلی موسوم به لوئاک اجازه داده می شود میوه این قهوه را که از گیاه قهوه چیده شده بخورد و متعاقباً در روز بعد، دانه های قهوه از مدفوع این حیوان، استخراج، کاملاً شسته و زیر نور آفتاب خشک می شود.
وقتی دانه های این نوع قهوه بو داده و سپس آسیاب و نرم می شود، طعم آن نسبت به قهوه های دیگر به مراتب بهتر و
همچنین دارای تلخی بسیار کمتری است