دیده بان حقوق حیوانات: «پرندگان ایران» در میان ۵۰ پایگاه برتر پرنده نگری جهان قرار گرفت.
پایگاه اینترنتی ۵۰۰ سایت برتر پرنده نگری، با قرار دادن «پرندگان ایران» در جایگاه ۴۶ جهان آورده: این پایگاه، دانشنامه پرندگان ایران است که با کمک آن می توانید گونه های پرندگان، تصاویر و صدای آن ها را بررسی و مرور کنید.
«پرندگان ایران» از با سابقه ترین سایت های اینترنتی ایرانی در حیطه پرنده نگری است که برای دومین بار حایز چنین رتبه ای شده است.
اکبر نعمتی، پرنده نگر و فعال محیط زیست در توضیح فعالیت این سایت چنین توضیح می دهد:
«آنچه امروز حیات انسان و موجودات را تهدید می نماید عدم شناخت واقعی از محیط و استفاده بیش از حد از آن است. این دو عامل اصلی، منابع زیست محیطی که عبارتند از آب، هوا، خاک، جنگل، مرتع و حیات وحش را به نابودی کشانده است. انگیزه های سود جویی، تنوع طلبی و جمال پرستی بعضی انسانها به اندازه ای است که با دخالت در این مجموعه که همچون زنجیر به هم پیوسته بوده و تغییر در هر یک از مظاهر آن مالا منجر به دگرگونی در عوامل دیگری می گردد و تعادل آنرا برهم می زند، امروزه به حدی رسیده است که عرصه را بر خود انسان بیش از هر موجود دیگری تنگ تر و سلامت و حیات خویش را نیز به خطر انداخته است.
پیشرفت تکنولوژی و تفنن گرایی و ده ها عامل دیگر، دست به دست هم داده و محیط زیست را به تباهی و فساد کشانیده است؛ از طرفی همانگونه که اشاره شد ارزش هر چیز در عالم هستی به شناخت آن است و تا زمانیکه این شناسایی صورت نگرفته و خواص و اثرات آن معلوم نباشد ارزش و اهمیت آن هم واضح نبوده و چگونگی حفظ و حراست آن نیز نامعلوم خواد بود.
از این روی تصمیم گرفتم به معرفی قسمتی از حیات وحش سزمین ایران (پرندگان ایران) در قالب یک وب سایت بپردازم. این وب سایت در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. باشد که بدین وسیله گام کوچکی در راه شناخت پیرامونمان گذارده باشم!»
دیده بان حقوق حیوانات این رخداد نیک را به گردانندگان «پرندگان ایران» تبریک گفته، موفقیت بیشتر عزیزان را آرزو دارد