يک کارشناس طبيعت‏گردي گفت: ايران بهشت پرندگان است چرا که از 722 گونه پرنده موجود در خاورميانه 514 گونه آن در ايران ديده مي‌شود.
«پدرام ابوفاضلي» به ميراث‏آريا گفت: برخي از اين پرندگان مهاجرند و در بهار از کشورهاي آفريقايي به ايران مي‌آيند و پس از آشيانه‌سازي و توليد مثل، اواخر شهريورماه به آفريقا باز مي‌گردند.
"برخلاف تعداد کثيري از پرندگان آبزي و کنار آبزي که در شهريورماه از مناطق سردسير نظير سيبري و فنلاند به ايران مي‌آيند و پس از زمستان‌گذراني براي توليد مثل باز مي‌گردند."
وي پرنده‏نگري را موجب آرامش افراد و خانواده‏ها خواند و افزود: کساني که به پرنده‌نگري‏ روي مي‌آورند به يک آرامش رواني مي‌رسند که بخشي از اين آرامش مربوط به هواي پاک و محيط طبيعي و بخشي ديگر در نتيجه لذت بردن از تماشاي رفتار زيباي پرندگان است.
اين کارشناس طبيعت‏گردي با اشاره به توصيه بسياري از روان‌شناسان به افرادي که از مشکلات روحي و رواني رنج مي‌برند براي حضور در طبيعت خاطرنشان کرد: ذات انسان دوستدار طبيعت بوده و طبيعت، درمان هر دردي است بر همين اساس پرنده‌نگري در تمام دنيا يک تفريح خانوادگي است و در بسياري از کشورها نظير کانادا مردم تعطيلات آخر هفته خود را در تورهاي پرنده‌نگري سپري مي‌کنند