کانگورو جانوری از راسته کیسه*داران علفخوار (Diprotodontia) از خانواده درازپایان (Macropodidae) است که در استرالیا و گینه نو زندگی می*کند.کانگورو می*تواند به کمک پاهایش پرش*های بلندی انجام دهد. طول این پرشها به سه متر هم می*رسد. دم کانگوروها بلند و عضلانی است. نوع ماده دارای کیسه ایست که نوزاد کانکورو پس از به دنیا آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شیر مادر تغذیه می*کند تا به رشد کافی رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه شود. نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثه*ای بسیار کوچک دارد که قطر آن از دو سانتیمتر بیشتر نمی*شود.

بزرگ*ترین نوع کانگورو کانگوروی قرمز است. کانگوروی خاکستری نوع دیگریست که تقریباً به بزرگی کانگوروی قرمز می*شود.

کانگروی قرمز بزرگترین کیسه دار است و به خوبی با شرایط آب و هوای خشک سازکاری دارد گله های کوچک کانگرو در طول روز زیر درختان پناه می گیرند و در عصر برای غذا خوردن پدیدار می شوند یک کانگروی نر قرمز می تواند در زمان کوتاهی به سرعتی معادل (35 مایل در ساعت)56 کیلومتر در ساعت برسد جنس ماده رنگ خاکستری مایل به آبی دارد.در چند صدسال پیش بازرگانان و تاجران مناطق دور دست به سرزمینی پا نهادن به نام استرالیا ، آنها در مسیر حركتشان با حیوانی روبرو شدن كه تا به حال ندیده بودن ، در همان حوالی بومیانی در آن منطقه زندگی میكردن ،از آنها پرسیدن نام آن حیوان چیست ؟ مردم بومی كه خودشان اسم آن حیوان رو نمیدونستن به زبان بومی گفتن كانگرو ( كانگرو به زبان بومی آن موقع استرالیا معنی اش میشد نمیدونم ) تاجران و بازرگانان فكر كردن كه اسم این حیوان نمیدونم یا (كانگرو) است و نام این حیوان تا بحال در تاریخ ماند تا كه محققان فهمیدن كه معنی اسم كانگرو به زبان بومیان استرالیا میشود نمیدانم اسم این حیوان چیست.

دم این حیوان بیشتر نقش حفظ تعادل و پاهای عقبی، به منظور جست های بلند استفاده میشه.


فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
زیررده: کیسه*داران
راسته: کیسه*داران علفخوار
زیرراسته: درازپاشکلان
خانواده: درازپایان

منبع :
ویکی پدیا
تبیان