خیلی ها از فیلتر هود آشپز خونه یا پشم داخل کاپشن ( خیاطی ها هست ) استفاده میکنن ....