خبرگزاری فارس: سی و دومین نشست کمیسیون مشترک منابع زیست محیطی دریای خزر امروز در باکو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ترند نیوز این نشست قرار است طی روزهای 14 تا 16 دسامبر در شهر باکو و به ریاست رییس جمهور آذربایجان برگزار شود.
بر اساس این گزارش قرار است در این نشست روسای سازمانهای شیلات کشورهای حاشیه خزر و نمایندگان کمیته های مربوطه شرکت کنند . در این نشست آلودگی آب دریای خزر، به هم خوردن چرخه غذایی آبزیان و اکوسیستم خزر، کاهش تولید و رهاسازی بچه ماهی های خاویاری توسط مراکز پرورش ماهی در خزر، افزایش سهمیه ماهی گیری ، گزارشهای مربوطه به کارهای انجام شده در طی سالهای 2010 و 2011 در رابطه با پرورش ماهی و حفاظت از ذخایر ماهی و همچنین مساله مربوط به سهمیه صید منابع آب زیستی در طول سال 2012 و تقسیم سهمیه ملی برای همه کشورهای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
در پایان نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در 18 نوامبر 2010 توافقنامه امنیتی دریای خزر به همراه توافق برای جلوگیری از صید ماهی های خاویاری به مدت پنج سال منوط به گزارش کمیسیون مشترک منابع زیستی آبی دریای خزر امضا شد.