بیش از ۲۰۰ گونه جدید جانوری در کشور ویتنام کشف شده است.
گونه های جدیدی که توسط کارشناسان محیط زیست در این منطقه کشف شده منجر به حیرت کارشناسان محیط زیست شده است.
در میان این گونه های کشف شده می توان به میمون هایی با رنگ سیاه و سفید، ماهی های به شکل سبزیجات و مارمولک های رنگی است.
منطقه مکونگ کشورهای ویتنام، کامبوج،لائوس، میانامار، چین و تایلند را در بر می گیرد