خبرگزاری فارس: معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی گفت: به خاطر کمبود غذا و شرایط فصلی حیوانات در زمستان بیشتر به سمت شهرها می‌آیند.‌‌

براتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس؛ با اشاره به ورود یک بچه‌شیر و روباه به شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد بچه شیر دست‌آموز بوده است.

حیوانات در زمستان به سمت شهرها می‌آیند

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه حیوانات در زمستان بیشتر به سمت شهرها می‌‌آیند، گفت: به خاطر کمبود غذا و شرایط فصلی معمولا بیشتر حیوانات در زمستان این کار را می‌کنند.

به گفته براتی در تابستان که مردم به پیکنیک رفته و از فضای سبز استفاده می‌کنند در هنگام برگشت به خانه با وسایلشان مارهای را به خانه‌هایشان می‌آورند.

حیوانات از حاشیه شهر وارد می‌شوند

وی اضافه کرد: در زمستان نیز حیوانات بر اثر گرسنگی و اوج سرما از حاشیه شهر وارد می‌شوند.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی بیان کرد: تهران نیز در دامنه کوه قرار دارد و از شمال شهر این حیوانات وارد شهر می‌شود.

برخی از این حیوانات دست‌آموز هستند

وی با بیان اینکه برخی از حیواناتی که وارد شهر می‌شوند دست‌آموز هستد گفت: بی‌دقتی‌هایی در نگهداری آنها می‌شود در قفسشان باز می‌شود و یا غیره و این حیوانات وارد شهر می‌شوند.

به گفته براتی این حیوانات برای صاحبانشان که با آنها در تماس هستند خطری ندارند اما برای افراد غریبه خطرناک هستند.

ورود کرکس به شهر

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی با اشاره به اینکه چند وقت پیش کرکسی وارد تهران شده بود گفت: برخی از پرنده‌ها نیز در ایام مختلف نیز وارد شهر می‌شوند.

وی با تاکید بر این موضوع که یکی از اقدامات آتش‌نشانی نجات جان حیوانات است گفت: تلاش می‌کنیم که به حیوانات آسیبی وارد نشود آنها را زنده می‌گیریم و تحویل مراجع ذیربط می‌دهیم