آهو در رده آسیب پذیر لیست قرمز اتحادیه جهانیحکیم مهر - آهو در لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی، در رده آسیب پذیر قرار دارد همان طور که کارشناسان و مسوولان محیط زیست کشور معتقدند که اگرچه آهو در ایران گونه در خطر نیست اما نیاز به حمایت دارد.
در آخرین فهرست قرمز اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی، آهو در رده آسیب پذیر قرار گرفته است. در ایران نیز مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست گفته است که آهو گونه درخطر نیست.
محمدی تأکید کرده است که برای حفظ این گونه ارزشمند جانوری باید از آن حمایت کرد. به همین دلیل است که سازمان محیط زیست با مشارکت سایپا طرح 5 ساله حفاظت از آهوی ایرانی را با هدف " بهبود وضعیت آهو در ایران تا دستیابی به اطمینان از عدم در ریسک بودن گونه در مقام یک گونه تهدید شده " تدوین کرده است.
کارشناسان محیط زیست در کشور نیز بر این عقیده اند که برای جلوگیری از روند کاهش جمعیت آهو در کشور باید اقداماتی انجام داد.

دکتر برهان ریاضیمی گوید:" انکارناپذیر است که شمار آهو در ایران به شکل بسیار نگران کننده ای کاهش یافته. روزگاری در تمام دشتهای ایران گله های آهو داشتیم. امروز فکر کنم فقط در 8 نطقه ما جمعیت آهو می بینیم. باید از آهو حمایت کرد و جلوی شکار بی رویه و تخریب زیستگاه را گرفت."
کامبیز بهرام سلطانی نیز از جمله دیگر کارشناسانی است که اعتقاد دارد آهو، گونه در خطر نیست. او با نگاهی نقادانه به طرح حمایت از آهو می گوید:" به نظر من چون گونه آهو یک گونه شکارچی پسند است ، سازمان محیط زیست از طرح استقبال کرده تا با پرورش آهو آنرا در اختیار شکارچیان قرار دهد.
سازمان محیط زیست می توانست گونه های دیگری که واقعا در خطر هستند و اصطلاحا در فهرست قرمز قرار دارند به اسپانسرها معرفی کند. آهو گونه در خطر نیست."
با این حال کسی تردید ندارد که "زیبای دشتهای ایران " نیاز به حمایت دارد؛ محافظت در برابر شکارچیانی که بی رحمانه شکار می کنند .