عکس / سگ‎ها و تست تشعشعات هسته‏ای در ژاپن در پی وقوع زلزله اخیر

حکیم مهر - عکس / سگ‎ها و تست تشعشعات هسته‏ای در ژاپن در پی وقوع زلزله اخیرحیوانات و زلزله اخیر ژاپن