محکومیت یازده دلاری برای فریب پرندگان

دیده بان حقوق حیوانات: دادگاهی در آمریکا یک شهروند سیاه پوست را به دلیل فریب پرندگان محکوم شناخت و او را به پرداخت یازده دلار و امضای پیمان دوستدار پرندگان محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، به نقل از المحیط، «استویان هاکر» پس از اعلام همسایگان به دادگاه فراخوانده شد و با کمال شگفتی از منشی دادگاه شنید که همسایگان می گویند: تو هنگام وزیدن باد، کاغذهای روزنامه را ریزریز و در هوا رها کرده ای و پرندگان به خیال این که این تکه های کاغذ حشرات قابل خوردن هستند، فریب خورده و آن را شکار می کنند؛ پس تو دشمن پرندگان هستی.

رئیس دادگاه نیز اعلام کرد: در چنین مواردی، دادگاه فرصت شنیدن دفاعیات و یا رویت اسناد را ندارد و متهم را به پرداخت یازده دلار و امضای پیمان دوستدار پرندگان محکوم و پس از دریافت رسید پرداخت جریمه، استیوان را از دادگاه بیرون کرد.