ایرن:سرشماری پائیزه حیات وحش استان تهران در منطقه حفاظت شده ورجین آغاز شد
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، به منظور برآورد جمعیت حیات وحش استان بویژه پستانداران بزرگ جثه ( قوچ و میش و کل و بز وحشی) در مناطق تحت مدیریت ، سرشماری پائیزه حیات وحش از روز شنبه مورخ 19آذر ماه با سرشماری در منطقه حفاظت شده ورجین توسط مأمورین اجرایی و با نظارت کارشناسان محیط زیست طبیعی آغاز شد.
این سرشماری در منطقه حفاظت شده ورجین به مدت دو روز ادامه داشته و همزمان در کلیه مناطق تحت مدیریت تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.
همچنین به گفته معاونت محیط زیست طبیعی اداره کل ،سرشماری از پرندگان مهاجر با توجه به آغاز مهاجرت پرندگان به تالاب¬های استان در برنامه بعدی بخش محیط زیست طبیعی اداره¬کل حفاظت محیط زیست استان تهران اجرا خواهد شد