بچه ها من چندوقت پیش که رفته بودم بیمارستان کامرانیه وقتی رفتم خرید این کتابودیدم و خریدم اومدم خونه خوندم خیلی قشنگه خاطرات آدما با حیووناست . گرد آورندگان: جک کانفیلد
مارک ویکتورهانسن
مارتی بکر
کارل کلاین
ترجمه نازیلا رفعتی