نوشته شده توسط نام کاربری شیما در میهن پت

ساكنين زمين

ساكنين زمين مستندي است كه پشت پرده صنعت گوشت ،خز،چرم ،تفريحات ناشايست و...را به تصوير ميكشد وهمه آنچه ما با حيوانات ميكنيم .واين سي دي سوغاتي نه چندان خوشايندي بود كه به جاي كلوچه شمال از فروشگاه سوما نوشهر براي دوستانم آوردم.خواستم اينبار به جاي غذايي براي جسمشان غذايي براي فكرشان آورده باشم .چند جمله از آن را برايتان مينويسم و ديدن اش را به همه تان توصيه ميكنم.

انسانها با رفتاري كه با حيوانات ميكنند همه شان نازي هستند،اين افراطي ترين نظريه گونه پرستانه است
آنها برادران يا زير دستان ما نيستند .آنها مردمان ديگري هستند كه همچون ما در زندگي روي زمين گرفتار هستند
هر ساله 25 ميليون حيوان بيسرپناه رها ميشود كه 50 درصد آنها توسط صاحبانشان رها ميشوند
با امتناع از اخته كردن حيوان خانگيتان ناخواسته در مرگ بيش از 60هزار حيوان از روي ترحم شريك ميشويد.
نسل بشر بايد حيوانات را دوست بدار چرا كه خردمندان به معصومان عشق ميورزند و قدرتمندان به آسيب پذيران محبت ميكنند
كسي كه به حيوانات ظلم ميكند مانند تجاوزگر جنسي است كه به كودكان تجاوز ميكند،مانند برده داري كه به برده اش ظلم ميكند .
اينك زمان عمل است ،تغيير رژيم غذايي اولين انتخاب نجات سياره است براي نجات سياره گياهخوار شويم و حامي محيط زيست و حيوانات باشيم